הדמיות ותכנון         Shop Drawing, Planning & Design
11111
11111

2222
2222

OPT520
OPT520

11111
11111

1/7

מחלקת תכנון ועיצוב מטפלת ממדידת השטח,

תכנון הפריסה ע"פ תכנון אדריכלי,
הכנת SHOP DRAWING, יעוץ מהנדס קונסטרוקציה ועד להצעות עיצוב והדמיות 
לבחירת הלקוח.

2